Polityka prywatności

1. Wstęp

Firma SUMMIT 111 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Strumykowa 69 / 66, 03-145 Warszawa, Polska, NIP: 5242976925, działająca pod adresem email contact@showmethemoney.com.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich użytkowników. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy dane osobowe uzyskane podczas sprzedaży biletów na nasze wydarzenia.

2. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

Kiedy kupujesz bilet na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży, możemy zbierać następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko
Adres mailowy
Kontaktowy numer telefonu
Dane do płatności (np. numer karty kredytowej)
Dane adresowe (w przypadku dostawy biletów)
Preferencje dotyczące wydarzeń i biletów

3. Cel gromadzenia danych osobowych

Zbieranie danych osobowych ma na celu umożliwienie sprzedaży biletów na nasze wydarzenia oraz zapewnienie naszym klientom jak najlepszej obsługi. Cele szczegółowe obejmują:

Realizacja i dostawa zamówionych biletów
Kontakt z klientami w sprawach związanych z wydarzeniem
Udostępnianie istotnych informacji o wydarzeniach, takich jak zmiany programu lub lokalizacji
Prowadzenie analiz i statystyk w celu udoskonalenia naszych usług
Wsparcie procesów księgowych i finansowych związanych z transakcjami

4. Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Firma SUMMIT 111 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć gromadzone dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu i regularne audyty bezpieczeństwa.

5. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom trzecim niezbędnym do realizacji usług związanych z wydarzeniem, takim jak dostawcy biletów, usługi logistyczne czy operatorzy płatności. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Klienta.

6. Prawa Klienta

Nasi klienci mają prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
Usunięcia swoich danych osobowych, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa

7. Kontakt

Wszelkie zapytania dotyczące polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: contact@showmethemoney.com.pl.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania i może ulec zmianie w przyszłości. O wszelkich istotnych zmianach będziemy w odpowiedni sposób informować naszych klientów.

Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2023

SUMMIT 111 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres e-mail: contact@showmethemoney.com.pl